Algemene voorwaarden

Maurice Jager
Gevestigd: Van Oldenbarneveldtstraat 90, 6827 AN Arnhem
hierna te noemen "Fotograaf"

[Naam op boekingsformulier]
hierna te noemen “Model”,

komen met elkaar onderstaande artikelen overeen en door het accepteren van deze algemene voorwaarden tijdens de boeking gaat het Model akkoord met onderstaande artikelen.

Artikel 1: Afspraak

 1. Het Model en de Fotograaf zijn overeengekomen foto's te maken tijdens de (online) geboekte en afgesproken sessie

Artikel 2: Financiele afspraken

 1. De overeengekomen vergoeding voor de Fotograaf voor deze sessie is, zoals vermeld staat op de website en/of per e-mail bevestigd is.
 2. De afspraak wordt door de Fotograaf schriftelijk, per e-mail, bevestigd na ontvangst.
 3. Het model gaat ermee akkoord geen recht te hebben op vergoedingen bij gebruik van deze beelden door de Fotograaf.

Artikel 3: Leveringsvoorwaarden & gebruik

 1. Na de sessie zal de Fotograaf een ruwe selectie maken en de foto's beschikbaar stellen in een afgeschermde online fotogallery, voorzien van wachtwoord, voor beoordeling door het Model. Het Model kiest hierna de favoriete foto's. Voordat de foto's kunnen worden gebruik en gedeeld, worden de foto's door de fotograaf geretoucheerd. Het aantal te kiezen foto's door het model is onbeperkt, per foto geldt het gebruikelijke tarief van 34,95 EURO inclusief BTW per foto welke betaald wordt voorafgaand aan de retoucheer werkzaamheden.
 2. De Fotograaf retoucheert het aantal gekozen foto's en levert deze binnen 7 dagen aan Model. De foto's worden door de fotograaf aangeleverd in een minimale resolutie van 1920x1080 pixels in de hoogst haalbare kwaliteit.
 3. Alle partijen bij deze overeenkomst mogen de foto's, aangeleverd door de Fotograaf, gebruiken, plaatsen op hun internetsite, opnemen in hun portfolio en aanwenden voor persoonlijke promotiedoeleinden. Publicatie en verkoop door de fotograaf van fotoboeken welke foto's van het model bevatten is toegestaan. Publicatie en verkoop door de fotograaf van foto' van het model via een expositie is toegestaan. Ander (commercieel) gebruik door een der partijen is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Het is verplicht bij gebruik van de foto's, de naam van Fotograaf te vermelden. Het auteursrecht van de foto's berust te allen tijde bij de fotograaf. Het portretrecht van de foto's berust bij het Model.
 4. Levering van afdrukken, digitale bestanden enzovoorts die geen onderdeel uitmaken van de overeengekomen beloning vindt plaats tegen de gebruikelijke tarieven van de Fotograaf.

Artikel 4: Privacy & Bewaarplicht

 1. De Fotograaf zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van het Model, daaronder begrepen persoonsgegevens, niet aan derden verstrekken, tenzij het Model hiervoor voorafgaand toestemming heeft gegeven.
 2. De fotograaf verklaart hierbij de digitale fotobestanden te bewaren en de afbeeldingen alleen voor boven gestelde doeleinden te gebruiken.

Artikel 5: Nederlands recht

 1. Op deze overeenkomst is in binnen- en buitenland het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 6: Verklaring

 1. De Fotograaf en het Model verklaren dat deze verklaring onherroepelijk is.
 2. Door het plaatsen van de bestelling gaat het Model akkoord met bovenstaande voorwaarden.
 3. Door het bevestigen van de bestelling gaat de Fotograaf akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Maurice Jager Fotografie - Van Oldenbarneveldtstraat 90 6827 AN Arnhem - www.mauricejager.com